DSC04170.JPG

בית ספר ענבר הוא בית ספר צומח שקם על מנת לתת מענה לצורך במסגרת של חינוך ולדורף בגיל יסודי, לאור הביקוש הרב. בית הספר ממוקם בכפר הירוק, מקום המאפשר מרחב ושקט לתלמידים. 

צוות בית הספר מורכב מאנשי חינוך מתחום האנתרופוסופיה ובעלי רקע וניסיון בחינוך ולדורף......

בית ספר ענבר
חינוך ולדורף

חינוך ולדורף קיים בישראל כבר שלושה עשורים ופועל בלמעלה מ- 30 בתי ספר.

שיטת חינוך זו זכתה להכרה של משרד החינוך כחינוך ממלכתי ייחודי, ותוכנית הלימודים

הינה בהלימה לתכניות משרד החינוך, כאשר השוני הוא בקצב ואופן הלימוד.

אלו מזמינים התבוננות מעמיקה בכל שלב.

מקצועות הלימוד
WhatsApp Image 2020-11-04 at 2.47.12 PM.

לימודי ליבה

התחומים העיוניים נלמדים בתקופות לימוד מרוכזות. תקופות אלה חוזרות מספר פעמים לאורך השנה, דבר המאפשר העמקה של הידע הנלמד למשל:

תקופת רישום צורות, תקופת חשבון ותקופת אותיות/כתיבה). הילדים יוצרים בעצמם את ספר הלימוד שלהם, בהנחית המחנך. 

בכיתות הגבוהות יותר ניתן למצוא תקופות כגון אופטיקה, גיאומטריה, אקוסטיקה וכן התמקדות בתקופות היסטוריות שונות.

שפות זרות

הילדים נחשפים ללימוד שתי שפות זרות כבר מכיתה א׳:

אנגלית וערבית. במהלך שלוש השנים הראשונות הילדים מתנסים ולומדים את השפות בדרך של חיקוי והשתתפות, בשירה, בדקלום וריקוד.

באופן הדרגתי מתרחש תהליך של בידוד קבוצות מילים ותכנים, העלתם למודעות ושימוש עצמאי של הילדים בהם. 

החל מכיתה ג׳ מתחילים ללמוד את אותיות וחוקי השפות.

מלאכות

המלאכות שנלמדות בשנים הראשונות של בית הספר הן מלאכות רכות, ללא כלי עבודה, או עם כלים פשוטים וקטנים: סריגה בשתי מסרגות, תפירה עם מחט, רקמה, אריגה, סריגה במסרגה אחת (קרושה); החומר העיקרי הינו צמר, מעולם החי וכן חוטים ובדים, מעולם הצומח (כותנה, פשתן).

החל מכיתה ה', הילדים פוגשים חומרים קשים יותר ולומדים מלאכות מורכבות יותר, כגון עבודה בעץ עם כלים כבדים ועבודה בממדים גדולים.

WhatsApp Image 2020-09-09 at 4.08.15 PM

טבע - טיולים שבועיים

במהלך כיתות א׳ וב׳, הילד נפגש בנושאים בתחום המדעים באופן חווייתי.

הילדים יוצאים בכל שבוע לטיול במהלכו הם שמים לב לשינויים במזג האויר, תצורת עננים, מעגל הצומח, פעילויות בעלי החיים בעונות השונות.

הם מלקטים זרעים בסתיו, עוקבים אחר הנביטה בחורף והפריחה באביב, ומתבוננים בהבשלת הפירות בקיץ.

DSC04208.JPG

מוזיקה

כיתות א'-ב': בשנים אלה מבקש המורה להשרות אווירה מוזיקלית חלומית: הילדים שרים ומנגנים בחלילית פנטטונית המעניקה תחושה מעגלית חסרת נקודות כובד. השימוש במשקלים אי זוגיים מוסיף לתחושת החלום.

אוריתמיה

אוריתמיה היא אומנות תנועה לה ערך רב בעיצוב הגופניות של הילד ובתרגול של ריתמוסים, מקצבים, תנועות ומחוות שמעודדים את הקואורדינציה והכוחות הגופניים והנפשיים. כמו כן עובדת האוריתמיה על היחסים החברתיים בקבוצה, על הקשבה, כבוד וסבלנות.