הריתמוס שלנו בענבר

Afternoon Light

הריתמוס בענבר

הריתמוס של בית הספר שלנו הוא אחד העקרונות החשובים בחינוך האנתרופוסופי בכלל.

 

התנועה של הכיתה סביב שגרות פעילות מוכרות המכילות את הכיתה ומאפשרות לה לנשום, ללמוד ולצמוח ביציבות. וודאות וחום מלווה של הצוות -

​ היא קסם בהתהוות.

עוד נרחיב בהמשך, וגם בע"פ על התנהלות בית הספר במהלך היום, השבוע, החודש, העונה והשנה.

המשך יבוא...