PHOTO-2020-06-23-12-18-46 (1).jpg

הרשמה 

ענבר הינו בית ספר על-איזורי הממוקם בכפר הירוק.
אין צורך שההורים יהיו "אנתרופוסופיים", אך חשוב שעקרונות היסוד של החינוך יהיו מקובלים על ההורים, כדי שהילד יגדל במציאות שבה הבית ובית הספר אינם עולמות נפרדים. 
לפני פתיחת ההרשמה מתקיימות הרצאות היכרות והכנה להרשמה לכיתות א'. בהרצאות אלו נפרוס את המחשבה החינוכית העומדת בבסיס חינוך ולדורף בכלל ובית ספר ענבר בפרט. 

הרישום יעשה על בסיס מקום פנוי