top of page

חינוך ולדורף קיים בישראל למעלה משלושה עשורים ופועל ביותר משלושים בתי ספר. שיטת חינוך זו זכתה להכרה של משרד החינוך כחינוך ממלכתי ייחודי.

תוכנית הלימודים הינה בהלימה לתוכניות משרד החינוך,

כאשר השוני הוא בקצב ובאופן הלימוד המזמינים התבוננות מעמיקה בכל שלב.

IMG_20220116_134535_edited.jpg
IMG_20211003_112739.jpg

חינוך ולדורף – הקרוי גם חינוך אנתרופוסופי – מציע גישה חינוכית אשר שמה את האדם ואת צרכיו ההתפתחותיים במרכזה. הגישה החינוכית מבקשת לאפשר ילדות בריאה ומאושרת, הקשר המיטיב עם המבוגרים חשוב ומרכזי, כך גם ההובלה הסמכותית אשר רואה מה הילד צריך בכל רגע.

 

למידה מתרחשת דרך משחקים, סיפורים, באמצעות חוויה, מעורבות, אומנות ויצירה. הנחת היסוד של חינוך ולדורף היא שהאדם הוא ישות מתפתחת.  בכל שלב התפתחותי של האדם, משתנה הדרך שבה הוא חש את העולם ומתקרב אליו מבחינה רגשית, פיזית ואינטלקטואלית. על פי חינוך ולדורף, יש להתאים את תוכנית הלימודים ושיטות ההוראה לשלבים ההתפתחותיים אותם חווה כל אדם באופן דומה.

ילדות מוקדמת
מגיל לידה ועד גיל 7 ילדים חווים את העולם בעיקר דרך חושיהם, ולומדים בצורה הטובה ביותר באמצעות חיקוי. מורי ולדורף חותרים להיות דמויות הראויות לחיקוי, ופועלים לטיפוח פריחתו של כל ילד בעזרת סיפוק סביבה עדינה ומעוררת גם יחד ופעילות מבוססת משחק.
סביבה ופעילות כאלה מעודדות את הילד הצעיר לחקור את העולם באמצעות כל חושיו, לחקור מערכות יחסים חברתיות ולהרחיב את יכולות הדמיון. כך נבנים יסודות מכריעים להתפתחות רגשית, פיזית ואינטלקטואלית.

ילדות מאוחרת
בגילאים 7 עד 14 ילדים לומדים בצורה הטובה ביותר באמצעות שיעורים הנוגעים לרגשותיהם ומעודדים את כוחות היצירה שלהם. התכנים הנלמדים בשנים אלה בבית הספר כוללים סיפורי אגדות, מיתולוגיות וביוגרפיות של דמויות היסטוריות. גיבורי הסיפורים עשויים לעורר אצל הילדים הזדהות או דווקא סלידה – ותחושות אלה מסייעות לילדים בתהליך בניית זהותם.
בשיעורים השונים משולבות דרמה, תנועה קצבית, אומנות חזותית ומוזיקה. הלמידה החווייתית מחיה כל נושא שנלמד בכיתה ומולידה יצירתיות בקרב הילדים.


גיל ההתבגרות
גילאי 14 עד 21 עומדים בסימן התפתחות האינטלקט ויחד איתו ביסוס היכולת לבחון את העולם בצורה מופשטת תוך הבחנה, שיפוט וחשיבה ביקורתית. בתיכוני ולדורף התלמידים זוכים לעצמאות רבה; האחריות ללמידה מוטלת כעת ברובה על כתפיהם – ומורי המקצוע, המומחים בתחומם, משמשים להם חונכים.

bottom of page