top of page

שיגרה היא כמו מעקה במרחב הזמן עבור הילדים. הם נשענים עליו כדי לקבל תמיכה ומטפסים בעזרתו על מדרגות האתגרים אשר לפניהם.

הריתמוס של בית הספר הוא אחד העקרונות החשובים אצלנו – ובחינוך האנתרופוסופי
בכלל. בכל יום, בכל שבוע, כל כיתה נעה סביב שגרת פעילות מוכרת המאפשרת לה לנשום,
לצמוח ולהתקדם ביציבות. הריתמוס מעניק לילדות ולילדים ודאות ושקט הנחוצים לגדילה
וללמידה נעימה.

בתחילת יום הלימודים נכנסים התלמידים בדלת כיתתם באמירת שלום ובלחיצת יד למחנכם.
הבוקר נפתח בברכה ובשירה, ואחריהן יוצאת הכיתה למסלול בוקר ברחבי חצר בית הספר
למתוח שרירים ולחלץ עצמות – הזיקה בין הכשרים הפיזיים של הילדים ובין הכשרים
האינטלקטואלים והנפשיים היא אבן יסוד בחינוך האנתרופוסופי.
בשיעור הראשי תלמד הכיתה בכל חודש נושא אחר שבו תתעמק דרך חוויה, משחק, שירה, תנועה ועבודת מחברת. אחרי השיעור הראשי מגיעה ארוחת הבוקר בכיתה – ויציאה להפסקה. בהמשך היום ילמדו הילדים לצייר בצבעי מים, לנוע ולדקלם בשיעורי אוריתמיה, לשיר באנגלית ובערבית, יתרגלו את שלמדו בשיעורים הראשיים ויבקרו בעולם הסיפורים... ארוחת צהריים חמה מוגשת בשעה 13:45 ואחריה פועל בבית הספר צהרון עד השעה 16:00.
מדי שבוע בשבוע יוצאות כיתות א' ו-ב' לטיול יומי בכפר הירוק או בסמוך לו; מדי שבוע נערכת גם קבלת שבת בכל כיתה.
הריתמוס נקשר גם לעונות השנה ולחגים ומתבטא בתוכני הלימוד, בשירים המושרים בכיתות
ובסיפורים שהילדים ממחיזים ומציגים בהתכנסויות קהילתיות.
הריתמוס של צוות בית הספר בא לידי ביטוי בפגישות צוות - "הקולגיום", המתקיימות מדי
שבוע בשבוע ובהן הצוות משתף ולומד באופן מעגלי, מתבונן ומקבל החלטות בסוגיות פדגוגיות.

PXL_20210611_073100410.MP.jpg
bottom of page