top of page

לוח מודעות ענבר

בלוח נפרסם מעת לעת אירועים מתוכננים בבית הספר ובקהילה.

23.5.23, יום שני

אסיפת קהילה כללית

נתכנס בבית הספר.

על סדר היום:
1. רישיון
2. צמיחת בית הספר לכיתה ד׳  
3. עדכוני תקציב.

 

באסיפה הקרובה לא תתקבלנה החלטות, ולאחר מכן תיקבע אסיפה נוספת למועד קרוב.

bottom of page